eStrażak jest systemem nadrzędnym nadzorującym pracę systemów przeciwpożarowych:

systemów sygnalizacji pożaru, gaszenia oraz ewentualnie innych systemów związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiu awariom przemysłowym jak np. system detekcji gazu, tłumienia wybuchu.

 

Pobierz opis techniczny systemu eStrażak

W systemie eStrażak zastosowano rozproszone sterowanie urządzeniami związanymi z ochroną przeciwpożarową. W zależności od wielkości chronionego obiektu system może składać się z od kilku do kilkudziesięciu stanowisk ochrony przeciwpożarowej (tzw. Stanowiska SR). Każde stanowisko SR odpowiada za jakiś fragment instalacji, obiektu, przykładowo za jeden zbiornik lub grupę zbiorników. Centralną część systemu eStrażak stanowi komputer dyspozytorski z aplikacją wizualizacyjną oraz wbudowanym serwerem bazy danych.

System jest przeznaczony do zapobiegania awariom przemysłowym w każdym typie obiektu przemysłowego jak elektrownie, zakłady chemiczne, a w szczególności w dużych bazach paliw (OLPP, PERN, Wojsko). 

 

Strony powiązane:

urządenia ex, detektory ex, telefony ex, latarki ex