eStrażak jest dojrzałym systemem, wdrożonym w wielu lokalizacjach.

  • BP nr 1 w Koluszki, inwestor (OLPP Sp. z o.o.)
  • BM nr 82 w Żurawicy, inwestor (PKN Orlen S.A.)
  • BP nr 3 w Boronowie, inwestor (OLPP Sp. z o.o.)
  • BP nr 9 w Woli Rzędzińskiej, inwestor (OLPP Sp. z o.o.)
  • BP nr 21 w Dębogórzu, inwestor (OLPP Sp. z o.o.)
  • ST-1 Adamowo, inwestor (PERN)
  • Lokalizacje wojskowe: lotniska NATO, wojskowe bazy paliw

Strony powiązane:

urządenia ex, detektory ex, telefony ex, latarki ex