Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

ul. Narwicka 6, 80-557 Gdańsk

tel. + 48 58 520 77 50, faks + 48 58 346 43 44

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

NIP: 583-000-00-49, NIP UE: PL 5830000049

KRS 0000097059 Sąd Rejonowy w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 506 000 zł

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Gdańsku

66103015080000000800400007

Strony powiązane:

urządenia ex, detektory ex, telefony ex, latarki ex