Proces instalacji, wdrażania systemu eStrażak można podzielić na etapy:

1. Analiza obiektu pod kątem posiadanych instalacji przeciwpożarowej

2. Instalacja wymaganego oprzętu automatyki ppoż. przeciwpożarowej

3. Instalacja części aplikacyjnej – programu eStrażak

4. Utrzymanie oraz dalszy rozwój systemu

Strony powiązane:

urządenia ex, detektory ex, telefony ex, latarki ex